“พรรคเพื่อไทย”ถาม การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนครูพระล่าช้าเกิดจากอะไร?.. 3 ประเด็นคำถามร้อน!! (คลิป)

วันที่ 28 กันยายน 2566 ณ อาคารรัฐสภา นายพัฒนา สัพโส สส.จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย ได้ตั้งกระทู้สด ถาม นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ตั้งแต่ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาที่เกิดขึ้นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่บุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ ทำไมเกิดความการเบิกจ่ายล้าช้าเกิดจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือกระทรวงการคลัง หรือหน่อยงานใด  พร้อมขอให้รัฐมนตรีตอบ 3 ประเด็นคำถามดังนี้

1 รัฐบาลจะพิจารณางบประมาณโรงเรียนพระปริยัติธรรมมากที่ผ่านมาหรือไม่

2.ตำแหน่ง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอไป 35 ตำแหน่ง และกระทรวงการคลังลดเหลือแค่ 16 ตำแหน่งให้เพียง 19 ตำแหน่งเหตุผลเพราะอะไร

3.บัญชีตำแหน่งค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ขอไป 35 ตำแหน่ง ให้มาเพียง 16 ตำแหน่งส่วนที่เหลืออีก 19 ตำแหน่งจะได้กลับมาเหมือนเดิมหรือไม่

รายละเอียดคำตอบ..

Leave a Reply