เกิดขึ้นแล้วแสงเหนือ ! วัดพุทธารามสวีเดนจัดปฎิบัติธรรมรับวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีแสงเหนือ (Aurora)ปรากฏการณ์เกิดขึ้นบนโลกอย่างสวยงาม เหนือท้องฟ้าบนวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน ทั้ง 2 แห่งคือที่เมือง Fredrika และเมือง Boden  ทั้งนี้ พระวิเทศปุญญาภรณ์ (เจ้าคุณสวีเดน) วัดพุทธาราม โบเดน เปิดเผยว่า

” อาตมาได้ตั้งชื่อแสงเหนือว่า “วิปัสสนาแสงเหนือ”  เพราะว่าเป็นคณะที่จะเดินทางขึ้นไปทางภาคเหนือของประเทศสวีเดนเพื่อปฏิบัติธรรมและชมแสงเหนือพักที่วัด 

            วัดดังกล่าวเป็นตึกใหญ่อายุร้อยปีทรงยุโรป จากค่ายทหารมาเป็นวัดคล้ายปราสาท เป็นวัดที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือที่สามารถที่จะมองเห็นแสงเหนือและพระอาทิตย์เที่ยงคืน และยังเป็นดินแดนติดต่อสามประเทศคือสวีเดนนอร์เวย์และฟินเเลนด์ไม่ห่างจากโรงแรมน้ำแข็งสวีเดนและไม่ไกลจากเมืองซันตาคลอสฟินเเลนด์ เป็นโอกาสดีที่คนไทยทั่วโลกจะได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนตามล่าแสงเหนือที่วัดพุทธารามซึ่งเป็นวัดไทยที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือและจะได้มีโอกาสได้พักที่วัดพร้อมทั้งการได้ทำวัตรสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา”                  และฝากท้ายทิ้งท้ายว่ากำหนดการเดินทาง ชุดที่หนึ่งเดินทางเดือนพฤศจิกายน ชุดที่สองเดินทางเดือนธันวาคม ชุดที่สามเดินทางเดือนมกราคม ชุดที่สี่เดินทางเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งบินตรงและรถไฟสายโรแมนติก ตั้งแต่ธ.ค.-ก.พ. ทุกปี ติดต่อสอบถามและสำรองการเดินทางได้ที่                           โทร.(0046) 0738268999       Line : thestar2017

 

 

Leave a Reply