ด่วน !! เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายสั่งสอบพฤติกรรมครูบาอริยชาติ

             เจ้าคณะจังหวัดเชียงสั่งสอบด่วน กรณี พระภาวนารัตนญาณ (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เจ้ารับตำแหน่ง “พระราชครู” จากเมืองยอง ประเทศเมียนมา และมีการสวมมงกุฎเหมาะสมกับความเป็นสมณะเพศหรือไม่

             กรณีบรรดา “ครูบา” ทั้งหลายที่กำลังมีชื่อเสียงอยู่ตามแนวชายแดนภาคเหนือและภาคเหนือบางจังหวัด นักวิชาการชาวพุทธหลายท่านแสดงทัศนะว่าบางรูป “อาจมีนักธุรกิจพระเครื่องอยู่เบื่องหลัง” ในการประชาสัมพันธ์และโปรโมตบรรดาพระเหล่านี้ จึงขอให้ชาวพุทธตั้งสติให้มั่นและยึดหลักคำสั่งสอนของพระพุุทธเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิต..

 

Leave a Reply