“ม.สงฆ์ มจร”ร่วมมือภาครัฐป้องกันโควิด-19 ทำ Big Cleaning day 4 มี.ค.นี้

วันที่ 3 มี.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่โลกและประเทศไทยประสบปัญหาไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐมาตั้งแต่ต้น โดยวันที่ 20 ก.พ.2563 พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี ได้ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และปฏิบัติประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสวัสดิภาพของบุคลากรทุกคนและนิสิตทุกรูป/คน

ต่อมาพระราชปริยัติกวี ได้ลงนามในประกาศขอความร่วมมือประชาคม มจร ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและทุกคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นในมหาวิทยาลัย ร่วมแรงร่วมใจ ห่างไกล โรคอันตรายโควิด-19 ทำกิจกรรม Big Cleaning day ทำความสะอาดพื้นที่และอาคารภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 4 มี.ค.2563 เวลา 13.00 น.พร้อมกัน ที่ลานชั้นล่าง อาคารเรียนรวม มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร อธิการบดี มจร เป็นประธาน โดยให้ทุกคนนำผ้าเช็ดทำความสะอาดของตนเองนำมาด้วย และใส่หน้ากากอนามัยทุกคนด้วย

Leave a Reply