ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา หนุนสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน แก้ภัยแล้งศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พระมงคลวชิรากร(สมบัติ ญาณวโร น.ธ.เอก, ป.ธ.5, ร.บ., รป.ม.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เลขานุการวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยส่วนราชการ นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำโรงพยาบาลเมืองจันทร์ โดยมีนายแพทย์จิรวัตร วิเศษสังข์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์ นายเอกอมร มะโนรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ นายชัยยะนารถ ขันติวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ นายสุรศักดิ์ เหลาคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน ดร.เร่งรัด สุทธิสน ผอ.น้ำนิเทศศาส สนคุณ นายโกวิทย์ดอกไม้ เครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดินจังหวัดอุบลราชธานี จิตอาสาพระราชทานจำนวน 105 คน ร่วมในพิธี

โครงการในครั้งนี้บริษัทซานี่ไทยยนต์ โดยคุณจันทนา อมรวุฒิพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ลงพื้นที่และเข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดสรุปขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ ณ หอประชุมอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย 1.การทำบ่อปิดจำนวน 200 กระจายควบคุมพื้นที่ที่กำหนด (แนวเส้นสีเหลือง)
2. การปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมให้เป็นบ่อเปิดตามหลักการธนาคารน้ำใต้ดิน หมดสีเขียว 4 แห่งดังนี้ 1. บ่อน้ำหลังที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ 2 .หนองตุ 3. บ่อน้ำในโรงพยาบาลเมืองจันทร์ 4.บ่อน้ำในพื้นที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ (บ่อหารขุด)

3. การขุดบ่อเปิด(ขุดใหม่) ขนาดกว้าง 15 เมตรยาว 20 เมตรลึก 10 เมตร 2 บ่อ ด้วยงบประมาณกว่า 500,000 บาท ในการดำเนินการครั้งนี้

นายเอกอมรเปิดเผยว่า “กราบสาธุกับพระมงคลวชิรากร พวกเราได้ทำช่วยท่านแค่เศษเสี้ยวท่าน ก็ขอได้แขวนบุญกับท่านเพื่อประชา #ธนาคารน้ำใต้ดิน แก้ภัยแล้งรพ.เมืองจันทร์ ส่วนราชการอำเภอเมืองจันทร์ ในรอบสิบวันกว่า(10-23พ.ย63) พระมงคลวชิรากรเดินทางไปกลับกรุงเทพฯ-ศรีสะเกษถึงสามรอบ เพื่อดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินดังกล่าว มีใครจะรู้ความมุ่งมั่นท่านเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จ และเมื่อสำเร็จผู้ได้ผลประโยชน์ใช่อื่นใครเลยคือพวกเราชาวตำบลหนองใหญ่ชาวอำเภอเมืองจันทร์ ผู้ป่วยคนไข้ที่มารพ.เมืองจันทร์ขอให้ท่านเจ้าคุณมีสุขภาพแข็งแรงเจริญในบุญวาสนา ทั้งหลายเทอญ สาธุๆๆๆ”

ก่อนหน้านี้พระมงคลวชิรากรได้เดินทางไปศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับการเกษตรในโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชุมให้พึ่งพาตนเองได้ ที่โรงเรียนศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การดำเนินการของพระครูวิมลปัญญาคุณ

หมายเหตุ – ดูภาพเพิ่มที่คลิป

Leave a Reply