คุณพระช่วย ของจริง !! เดลิเวอรี่ส่งอาหารถึงบ้าน

         วันที่ 20 สิงหาคม 2564   ในสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศ ส่งผลให้ประชาชนหลายภาคส่วนเดือดร้อน โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในชุมชนรอบวัดและประชาชนที่มีรายได้ไม่พอรายจ่าย คณะสงฆ์โดยพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้วัดทั่วประเทศที่พอมีศักยภาพช่วยดูแลประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

          วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ เพื่อสนองพระดำริดังกล่าว จึงเปิดโครงการ “รถพุ่มพวงเพื่อปวงประชา จากศรัทธาประชาชน”  รับบริจาคสิ่งของจากญาติโยมที่มีจิตศรัทธา ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เริ่มแจกจ่ายจนถึงปัจจุบัน

         โดยลักษณะกิจกรรมรับบริจาคทั้งข้าวสาร , อาหารแห้ง , น้ำดื่ม , ผักสด ฯลฯ   แล้วทางพระลูกวัดจะช่วยกันคัดแยกของ นำมาแบ่งเป็นถุงเล็กๆ ก่อนนำไปแขวนใส่รถพุ่มพวง แล้วออกเดินทางไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยโควิด ,ผู้ที่กักตัว ตลอดจนถึงประชาชนผู้มีรายได้น้อย บริเวณชุมชนใกล้เคียง

         ซึ่งทางวัดประกาศแจ้งว่า ใครสนใจร่วมอุดมการณ์ มหกรรม รถพุ่มธรรม แจกผักสด นานาชนิด และของแห้ง  “รับหมด “  แจกให้ผู้ป่วย และผู้ที่กักตัว ตลอดจนถึงประชาชนรายได้น้อย

       พร้อมย้ำว่า ขอรับเป็นของเท่านั้น ไม่รับปัจจัยหรือเงิน สนใจบริจาคโทร 09-4778-5478

 

Leave a Reply