“วัดบวร” แจง คนสนิทสมเด็จพระวันรัต ยักยอก เงินวัด “มิใช่” เงินส่วนตัว

     ด้วย สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 มีการตรวจสอบทรัพย์สินและบัญชีของวัดบวรนิเวศวิหารกับวัดของวัดอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ พบหลักฐานว่า มีบุคคลกระทำการโดยมิชอบนำทรัพย์สินและเงินในบัญชีของวัดไปเป็นของตนเองโดยทุจริต จึงมีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ และเจ้าพนักงานตำรวจกองปราบปรามได้กระทำการจับกุมผู้กระทำความผิดไปเรียบร้อยแล้ว  คดีอยู่ในระหว่างการฝากขังชั้นสอบสวน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Leave a Reply