ชุมชนหลังวัดสารอดไฟไหม้! เจ้าคณะนำพลังบวรเขตราษฎร์บูรณะช่วยเหลือ

วันที่ 9 เมษายน 2565 จากกรณีที่เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านในชุมชนหลังวัดสารอด ซึ่งเป็นชุมชนในเขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยพระศรีธีรพงศ์, ดร. เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ เปิดเผยว่า ในฐานะเจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะได้สั่งการให้คณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะ เยี่ยวยาและให้กำลังพี่น้องประชาชนประสบภัยพิบัติบ้านเรือนถูกไฟไหม้ ชุมชนเลียบทางด่วนกิโล 9 ถนนจอมทองบูรณะ พื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ด้านหลังวัดสารอด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ มีประชาชนได้รับความเสียหายหลายครัวเรือน

ในการนี้ ได้ประสานงานกับราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในนามพลังบวร อันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติถูกไฟไหม้บ้านเรือนในครั้งนี้

อนึ่ง ได้ประสานงานขอใช้อาคารห้องประชุมและอาคารโรงครัวของโรงเรียนวัดสารอด เพื่อใช้เป็นสถานที่ที่พักพิงชั่วคราว แยกเป็นที่พักชายหญิง พร้อมกันนั้น ได้จัดหาอุปกรณ์เครื่องหลับนอนและเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น เสื่อ หมอน ผงซักผ้า ข้าวสาร มาม่า ปลากระป๋อง เป็นต้น และจัดตั้งโรงทานที่วัดสารอด เพื่อปรุงอาหารให้บริการแก่เจ้าหน้าที่จิตอาสาต่างๆ ที่มาช่วยงาน และสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

และเช้าวันนี้( 9 เม.ย.) เวลา 10.00 น. นายขจิต ชัชวานิช ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางมาเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ณ ศูนย์ที่พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสารอด ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินให้แก่ประชาชนครอบครัวละ 1,000 บาท โดยมีนายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผอ.เขตราษฎร์บูรณะ พร้อมผู้บริหารเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

ในฐานะเจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะได้มอบหมายให้วัดสารอดเป็นศูนย์กลางรับบริจาคช่วยเหลือเยียวยาชุมชนวัดสารอดที่ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ ท่านผู้ใดมีความประสงค์จะร่วมบริจาคให้การช่วยเหลือ ขอได้โปรดติดต่อบริจาคให้การช่วยเหลือได้ที่วัดสารอดโดยตรง

พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา ประธานมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) ในฐานะผู้อยู่ติดกับชุมชน ได้เล่าว่า นับเป็นความเดือดร้อนของชาวชุมชนวัดสารอด ที่ไม่อาจตั้งตัวทัน ไฟที่ลุกลามไปอย่างรวดเร็ว มองจากทางวัดก็ยังเห็นเปลวไฟลุก ยากต่อการควบคุมได้ เพราะระแวกนั้นเป็นบ้านไม้ เป็นเชื้อไฟอย่างดี แต่ด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต่างพยามช่วยกันอย่างเต็มที่ สุดท้ายก็สามารถดับเพลิงลงได้

สถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้นได้เห็นพลังชุมชนบวรที่เข้มแข็ง ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน ในส่วนคณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะ นำโดย พระศรีธีรพงศ์, ดร. เจ้าคณะเขตราษฏร์บูรณะ ร่วมกับ มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) ลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวชุมชนหลังวัดสารอด ที่ได้รับความเสียหายจากกรณีเหตุเพลิงไหม้บ้านเสียหาย นอกจากนั้นยังเห็นองค์กรการกุศลต่างๆ หน่วยงานต่างๆ มาช่วยกัน เช่น มูลนิธิปอเต็กตึ้ง เป็นต้น

Leave a Reply