“ตั๊น จิตภัสร์” ปลีกศึกซักฟอก! ถวายน้ำปานะ พระภิกษุ – สามเณร เรียนบาลีวัดโมลี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ส.ส แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางมาถวายน้ำปานะ พระภิกษุ สามเณร จำนวน 547 รูป ณ สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เนื่องในวันพระ

สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม เป็นสำนักจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี ตั้งแต่นักธรรมตรี โท เอก และ ประโยค 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ.9 ทางวัดโมลีโลกยารามจึงขอเชิญสาธุชนทั้งหลายร่วมจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ แด่พระภิกษุสามเณร ที่มาศึกษาพระปริยัติธรรม เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยสามารถติดต่อได้ที่ พระมหาสดใส ภทฺทธมฺโมโทร.087-916-6713

Leave a Reply