ข่าวดี!! สมณศักดิ์ชั้น “พระครู”กำลังจะกลับมา??

วันที่ 18 ส.ค. 65  หลังจากสมณศักดิ์ “พระครูสัญญาบัตร” ว่างเว้นมาจากการโปรดเกล้า ฯ ประมาณ 5 ปี มีข่าวว่าเมื่อวันอาทิตย์ (วันที่14ส.ค.65) ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันหยุด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรียกผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดแบบปัจจุบันทันด่วนให้มาประชุมร่วมกันที่พุทธมณฑล เพื่อกลั่นกรองรายชื่อพระภิกษุผู้สมควรได้รับพระราชทานโปรดกล้า ฯ “สมณศักดิ์” ระดับพระครู

ทีมข่าว “THEBUDDH” ติดต่อสอบถามจาก “แหล่งข่าว” สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านหนึ่ง ยืนยันว่า

“เป็นเรื่องจริง ท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มาครบเกือบทุกจังหวัด ให้มารับรองรายชื่อพระภิกษุผู้สมควรได้รับโปรดเกล้า ฯ ตำแหน่งพระครูสัญญาบัตร ในขณะเดียวกันเช็คด้วยว่า รายชื่อของพระภิกษุแต่ละจังหวัดที่มี 1,000 กว่ารูปเหล่านี้ สุขภาพท่านเป็นอย่างไรบ้าง  ยังมีชีวิตอยู่อีกหรือไม่ ชื่อ ตำแหน่ง อายุ พรรษา วัด ถูกต้องไหม เพื่อมิให้ผิดพลาด..”

สอดคล้องกับการประชุมด่วนของ “มหาเถรสมาคม” ณ ที่ทำการสำนักบาลีแม่กองธรรม วัดบวรนิเวศ ฯเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม เวลา 14.00 น.ที่ผ่านมา มีข่าวว่า เป็นการประชุมด่วน เพื่อพิจารณาสมณศักดิ์ ทั้งระดับพระครูและพระราชาคณะ

หลังจากนี้พุทธศาสนิกชนคงต้องติดตามว่า สมณศักดิ์ระดับพระครูสัญญาบัตรที่ถือว่ากันว่าเป็น “มดงาน” ของคณะสงฆ์ที่ว่างเว้นมาตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 จะได้รับการโปรดเกล้า ฯ เมื่อไร

สำหรับ “สมณศักดิ์” ในปัจจุบัน หมายถึงฐานันดรหรือยศของพระสงฆ์ซึ่งเป็นตําแหน่ง ในด้านเกียรติยศที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานให้พร้อมราชทินนามและพัดยศประกอบสมณศักดิ์ เทียบได้กับบรรดาศักดิ์หรือยศของขุนนางหรือข้าราชการในฝ่ายบ้านเมือง ในประเทศไทยเริ่มปรากฏในสมัยกรุงสุโขทัยสมัยพ่อขุน รามคําแหง ซึ่งพระองค์ทรงแต่งตั้งสมณศักดิ์ให้แก่พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นพระภิกษุผู้ปฎิบัติดีปฎิบัติชอบตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินัย เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานพระศาสนา สืบเนื่องมาตั้งแต่นั้นจนกระทั้งปัจจุบัน

Leave a Reply