สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ต้อนรับ คณะสงฆ์มหายานสิงคโปร์

วันที่ 5 กันยายน 2565   ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17  (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ต้อนรับ พระราชธรรมานุสิฐ  Most Venerable Dr.Fazhao เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ และพระวิเทศศาสนานุวัตร Most Venerable Shi Min Yi เจ้าอาวาสวัดฟูไฮ่ฉาน ประเทศสิงคโปร์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ ทั้งภิกษุและภิกษุณี เดินทางมาถวายสักการะ และเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

โดยมี พระโสภณวชิราภรณ์  อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ประสานงานและนำคณะสงฆ์มหายานสิงคโปร์เข้าพบในครั้งนี้

Leave a Reply