การไฟฟ้าลาวดวงตาเห็นโคกอีโด่ย ชมผลงานนำพลังงานทางเลือกและเกษตรขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนตามศาสตร์พระราชา

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เพจ “พระปัญญาวชิรโมลี นพพร” เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ได้โพสต์ข้อความว่า การไฟฟ้าลาวมาเยี่ยมโคกอีโด่ย

นายจันทะบูน สุกอาลุน ผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนศรีแสงธรรม และวัดป่าศรีแสงธรรม ที่นำเรื่องพลังงาน และการเกษตรมาขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามศาสตร์พระราชา

วันนี้มีหลวงพ่อบรรยายเรื่องไฟฟ้าและการเกษตรให้การไฟฟ้าลาว และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฟัง พร้อมทั้งแนวคิด วิธีการดำเนินงานของวัดป่าศรีแสงธรรมที่นำโรงเรียนมาใช้ในโรงเรียนจนโด่งดังขนาดอดีตรองประธานาธิบดีอเมริกา อาร์โนลด์ อัลกอร์ ยังต้องมาถ่ายทำสารคดีไปออกรายการที่อเมริการเป็นชั่วโมง และเป็นที่รู้จักกันในนาม โรงเรียนเสียดายแดด ดังปรากฏตามสื่อต่าง ๆ

หลังจากฟังการบรรยายแล้วได้พาคณะเข้าแปลง โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร พาชมโครงการปันแสง หรือโครงการ Solar Sharing พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน 500 kwh. น่าจะใหญ่ที่สุดในโลกในบรรดาวัดด้วยกัน และที่สนใจไม่แพ้กันคือโพนผักหวานป่าเพอร์มาร์คัลเจอร์ ที่ออกดอกออกผลงดงาม มีนวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดินแบบหลุมขนมครก ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ “เขื่อนเล็ก ซ้อนเขื่อนใหญ่” ที่ทางวัดนำมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ และแก้น้ำท่วม น้ำแล้ง

พร้อมนำเสนอแนวคิดการจัดการน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า แบบสูบกลับเหมือนเขื่อนลำตะคอง ซึ่งรวมไปถึงการจัดการลุ่มน้ำทั้ง 22 สายให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้มีพื้นที่ทำการเกษตร และป้องกันน้ำท่วมด้วยหลักการเดียวกันนี้เป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งอย่างยั่งยืน ด้วยงบประมาณ 19,000 ล้านบาท อาจจะเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ แต่ทำระยะยาวสัก 5 ปีก็คงไม่เท่าไหร่แต่ประชาชนทั้งประเทศได้ประโยชน์โดยเฉพาะภาคเกษตรอันเป็นรายได้หลักของประเทศ ดีกว่าเอาเงิน 15,000 พันล้านไปแก้รัฐธรรมนูญสนองตัญหานักการเมืองไม่กี่คน

Leave a Reply