ชาวพังงาหลอมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” จัดแสดงแบบ “ภูษาศิลป์ถิ่นพังงา ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สืบสานภูมิปัญญาผ้าไท

วันที่ 23 ส.ค. 66   นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 จังหวัดพังงาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมผ้าไทยที่เป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า ให้กลายเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน และได้รับการสืบสาน รักษา และต่อยอด โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส

“จังหวัดพังงาได้น้อมนำพระราชดำริขับเคลื่อนกิจกรรม “จัดแสดงแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม “ภูษาศิลป์ถิ่นพังงา ผ้าไทยใส่ให้สนุก”” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยมี นาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา นางสาวศริญญา ใจเย็น พัฒนาการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอผลงานผ้าและงานหัตถกรรมที่ส่งเข้าประกวดลายผ้าพระราชทาน “ลายดอกรักราชกัญญา” โดยผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้า และงานหัตถกรรม จังหวัดพังงา จำนวน 16 ราย ประเภทผ้า 35 ผืน ประเภทหัตถกรรม 11 ชิ้น พร้อมทั้งการเดินแบบ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายอำเภอ ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป จำนวน 50 ราย ร่วมเดินแบบกันอย่างวิจิตรงามตระการตา พร้อมทั้งยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จำนวน 74 หน่วยงาน พร้อมวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวีดิทัศน์ผลการขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” นายเอกรัฐฯ กล่าวในช่วงต้น

นายเอกรัฐ  หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า การส่งเสริมการใช้ผ้าไทยด้วยการน้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งได้รับการสืบสาน รักษา และต่อยอด โดยพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาสู่การขับเคลื่อนและส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทย เป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการเสริมสร้างความนิยมชมชอบในภูมิปัญญาผ้าไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชนและชุมชน ด้วยการจูงใจให้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่หันมาสวมใส่ผ้าไทยในทุกวันและทุกโอกาส เป็นการส่งเสริมให้ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการผ้าไทย ได้ผลิตชิ้นงานที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของไทยที่สืบสานมาจากบรรพบุรุษผสมผสานกับหลักวิชาการแฟชั่นสมัยใหม่ ออกแบบชุดผ้าไทยให้มีความสวยงาม หลากหลายสไตล์ ตามความต้องการของคนทุกช่วงวัย นำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เกิดแรงขับเคลื่อนในชุมชน ทำให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยังผลให้เกิดการขับเคลื่อนพระดำริด้าน Sustainable Fashion เพื่อให้ผืนผ้าไทยเป็นผืนผ้าแห่งความยั่งยืน ลดการทำลายสภาพภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติของโลกใบเดียวนี้อีกด้วย

ด้าน นาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา กล่าวว่า ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงาได้นำแนวนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยภายใต้การนำของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในการส่งเสริมผ้าไทย มาขับเคลื่อนขยายผลร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีพัฒนาการจังหวัดพังงาร่วมดำเนินการ จึงเป็นที่มาของการจัดงานแสดงผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม “ภูษาศิลป์ถิ่นพังงา ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในวันนี้ โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงายังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยทั้งในมิติช่องทางการตลาด และในมิติการพัฒนาเสริมสร้างทักษะและศักยภาพของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าไทย เพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และเป็นการสนองพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระผู้ทรงทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการสืบสานงานศิลป์ผ้าถิ่นไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน

“ขอขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันจัดงานสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยครั้งนี้ แสดงถึงพลังของพวกเราจังหวัดพังงา ที่มุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะช่วยกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนของเรา ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นการจุดประกายให้พวกเราได้เห็นถึงคุณค่าของงานฝีมือที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของชาวพังงา และได้ตระหนักในการช่วยกันสืบสานรักษาและพัฒนางานให้อยู่คู่กับจังหวัดพังงาต่อไป ด้วยการที่เราทุกคนช่วยกันสนับสนุนงานหัตถกรรมไทย ส่งเสริมสินค้าไทยด้วยการสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ผู้ผลิตกลุ่มทอผ้าได้มีรายได้ มีอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทย ประกอบกับเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะเยาวชนไทยผู้เป็นอนาคตของชาติ ได้มีต้นทุนในการดำเนินชีวิตที่ดี ได้มีโอกาสในการสร้างความมั่นคงให้ตนเองและครอบครัว นำไปสู่การเป็นหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ที่พี่น้องประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป” นายเอกรัฐฯ กล่าวในช่วงท้าย

Leave a Reply