เตรียมพร้อมรับ “ภัยหนาว”  ปลัดมหาดไทย รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200,000 ผืน ตามโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว”

วันนี้ (3 ต.ค. 66) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 210 – 211 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานรับมอบผ้าห่มในพิธีส่งมอบผ้าห่มตามโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 24″ จากคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวสันต์ สุภาภา รองอธิบดีกรมที่ดิน นายรัฐพล นราดิศร นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารบริษัทในเครือไทยเบฟ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแห่งประเทศไทย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประธานโครงการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสา ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการการพัฒนาชุมชน บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ และสื่อมวลชน ร่วมในพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในนามของพี่น้องคนไทยที่ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกครอบครัวทั้ง 15 จังหวัด ขอขอบคุณท่านเจริญ – คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่มีบุตรผู้มีความกตัญญูกตเวที คือ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ดังพุทธศาสนสุภาษิต “นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี” ทำให้เราได้ร่วมขับเคลื่อนนำความรักความปรารถนาดีของกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ นำ “ผ้าห่มสีเขียว 200,000 ผืน” สำหรับผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนในถิ่นห่างไกลทั้ง 15 จังหวัด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 15 จังหวัดเตรียมการด้วยการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องให้ความปรารถนาดีนี้ไปถึงครอบครัวที่จำเป็นต้องใช้

“หากพี่น้องสื่อมวลชนและเราทุกคนได้ไปในพื้นที่ร่วมกับไทยเบฟจะเห็น “แววตา” และ “รอยยิ้ม” ที่ฉายแววทั้งดวงตาและใบหน้า ทำให้เรามีความปลื้มปิติ ความภาคภูมิใจ เพราะสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำรงชีวิตในช่วงฤดูหนาว คือ “ความอบอุ่น” ไทยเบฟได้ให้ความอบอุ่นกับพี่น้องคนไทย มายาวนานกว่า 24 ปี และขอให้ทำสิ่งดี ๆ เหล่านี้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ไทยเบฟ” ซึ่งเป็นผู้ที่แข็งแรงกว่าได้ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า นอกจากนี้ไทยเบฟยังได้ช่วยทำเป็นต้นแบบในการที่จะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาใหญ่ของมวลมนุษยชาติของเรา แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการลดปัญหาขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งแม้ว่าต้องมีต้นทุนในการดำเนินการเพิ่มมากขึ้นก็ตาม จึงต้องขออนุโมทนาบุญที่ไทยเบฟได้ช่วยมวลมนุษยชาติของเรามา ณ โอกาสนี้ด้วย โดยในส่วนผ้าห่มสีเขียว จำนวน 200,000 ผืน นี้ จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่ต่ำกว่า 200,000 ครอบครัว จะได้มีความสุข สิ่งหนึ่งที่พวกเราจะประทับใจไม่รู้ลืมคือ แววตาที่เต็มไปด้วยความสุข แววตาที่เต็มไปด้วยความดีใจ โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุหรือผู้ที่มาได้รับการมอบน้ำใจอันดีงามจากไทยเบฟและภาคีเครือข่าย” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ระยะเวลาการขับเคลื่อนโครงการดี ๆ เช่นนี้จะยาวนานขนาดไหน พี่น้องชาวกระทรวงมหาดไทยเต็มใจและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดี ๆ คือ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” และการทำสิ่งที่ดีงามของคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี อันเป็นการสานต่ออุดมการณ์ของคุณแม่ คือ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ทำให้ตนและพวกเราในห้องประชุมแห่งนี้ ได้ระลึกนึกถึงพระคุณของคุณแม่ของเรา เพราะ “แม่” คือทุกสิ่งของชีวิตเรา ท่านคือผู้ที่ทำให้เรามีความอิ่มกาย อิ่มใจ อิ่มท้อง และได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านได้เสียสละให้เรา และเราจะสานต่อสิ่งดี ๆ นี้ ช่วยกันส่งรอยยิ้ม และช่วยกันทำให้ชีวิตที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มีความอบอุ่น สร้างประเทศชาติ สร้างครอบครัวของพี่น้องคนไทยที่ประสบภัยหนาว ให้มีอนาคตที่สดชื่นแจ่มใสตลอดไป

ด้านคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทย ที่อยู่เคียงข้าง โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” มาอย่างยาวนาน เป็นเวลากว่า 24 ปี ที่ได้ร่วมกันส่งมอบรอยยิ้ม และความอบอุ่น ในการช่วยเหลือและบรรเทาภัยผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคอีสานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งมอบความอบอุ่นภายใต้ “ผ้าห่มผืนเขียว” ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยความมุ่งมั่น และเต็มเปี่ยมด้วยหัวใจแห่งการ “ให้” ตลอดมา ที่ได้สานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” ของท่านประธาน และท่านรองประธาน คุณเจริญ – คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่ได้กล่าวไว้ว่า “คนไทยให้กันได้” จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ โครงการไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และได้แผ่ขยายสู่สังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน จนเกิดเป็นพลังแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “มากกว่าความอบอุ่น คือ สังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน”

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวอีกว่า จากจุดเริ่มต้นในครั้งนั้น ถึงวันนี้นับเป็นเวลา 24 ปีเต็ม ที่ผ้าห่มผืนเขียว จำนวน 4,800,000 ผืน ได้ช่วยห่มคลุมให้ความอบอุ่นคลายหนาวสู่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการเติมเต็มการทำงานอย่างหนักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ในฐานะ Partnership พร้อมกับการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ทั้งการศึกษา กีฬา และสาธารณสุขไปพร้อมกัน และเพื่อเป็นการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ปกป้อง และรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เราจึงได้สร้างสรรค์กระบวนการผลิตผ้าห่มผืนเขียว ด้วยการนำขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มที่ทำจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล หรือ Recycled PET (RPET) ที่สามารถช่วยลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ลดปัญหาขวดพลาสติก แต่ยังคงคุณภาพของ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” นี้ ให้มีความนุ่ม และอบอุ่นเหมือนเช่นเคย ด้วยนวัตกรรม Eco Friendly Blanket ที่ยังช่วยลดปริมาณขยะจากขวดพลาสติกได้มากถึง 7.6 ล้านขวดต่อปี ที่นำมาผลิต “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ได้มากถึงปีละจำนวน 200,000 ผืน ดังนั้น ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลกนี้ ทำให้เราสามารถนำขยะจากขวดพลาสติกกลับสู่ระบบรีไซเคิลได้สำเร็จแล้วจำนวน 30.4 ล้านขวด

“ไทยเบฟขอให้คำมั่นในการร่วมสนับสนุนบทบาทเป็นภาคีเครือข่ายกับกระทรวงมหาดไทย เพราะเราเชื่อมั่นในการ “สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต” ด้วยพลังแห่งความร่วมมืออันแข็งแกร่งของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว รวมถึงการจัดการสาธารณภัยทุกรูปแบบ พร้อมขยายเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน” คุณฐาปนฯ กล่าวเพิ่มเติม

Leave a Reply