เปิดประวัติ 3 แคนดิเดต “จุฬาราชมนตรี คนที่ 19”

ตามที่กระทรวงมหาดไทยออกประกาศจัดประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 22 พ.ย.66 ที่จะถึงนี้ เพื่อสรรหาและคัดเลือกจุฬาราชมนตรีคนใหม่ ที่อาคารหอประชุม ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ กรมการปกครอง ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นั้น

จากการตรวจสอบข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ของพี่น้องมุสลิม พบว่า มีการแจ้งข่าวเรื่องการเลือกจุฬาราชมนตรีกันอย่างคึกคัก โดยการประชุมสรรหาจะไม่มีการเปิดรับสมัคร แต่ให้กรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศเสนอชื่อ โดยมีผู้รับรอง จากนั้นมีการลงคะแนนเลือกตั้งตามขั้นตอนการสรรหาตำแหน่งจุฬาราชมนตรี

ที่ผ่านมามีการแชร์รายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการเสนอชื่อจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

– นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
– นายประสาน ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาราชมนตรี
– ดร.วิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
– รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
– นายชาฟีอี นภากร อิหม่ามประจำมัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
– นายมับรูก บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี
– นายอับดุลบาซิ เจ๊ะมะ เจ้าของปอเนาะกาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา และกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา
– ผศ.ดร.อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข ประธานคณะทำงานตรวจร่างสำนวนคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
– นายอาลี เสือสมิง

จากการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการอิสลาม ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่ติดตามเรื่องนี้ ได้ข้อสรุปว่า แคนดิเดตผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อมี 3 คนด้วยกัน ประกอบด้วย

1.นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
2.นายประสาน ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
3.ดร.วิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

โดยผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก คือ กกอ.จังหวัด หรือ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 40 จังหวัด 816 คน

@@ 2 ใน 3 เผยได้รับติดต่อเสนอชื่อจริง

ดร.วิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ บอกกับ “ทีมข่าวอิศรา” ว่า ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าให้ตนลงสมัครรับการคัดเลือกเป็นจุฬาราชมนตรี ซึ่งจากการที่เห็นหลายๆ อย่างเกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงมีความยินดีที่จะลงรับคัดเลือกตามมติของคณะกรรมการฯ

เช่นเดียวกับ นายประสาน ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ยอมรับเช่นกันว่า “ผมพร้อมที่จะลงคัดสรร และเท่าที่ทราบจะมีการเสนอชื่อ 3 คน”

นายประสาน ตั้งข้อสังเกตด้วยว่า กรรมการอิสลามประจำจังหวัด จำนวน 40 จังหวัด 816 คนที่จะมีสิทธิเลือกจุฬาราชมนตรีคนใหม่ เป็นกรรมการที่จะหมดวาระในวันที่ 26 พ.ย.นี้ ถือว่าค่อนข้างรีบเร่งไปนิดหนึ่ง เพราะว่าจุฬาราชมนตรีคนใหม่จะต้องทำงานกรรมการชุดใหม่ แต่ที่จะเลือกจุฬาราชมนตรีครั้งนี้เป็นกรรมการชุดเก่า แต่เมื่อกระทรวงมหาดไทยประกาศออกมาแล้วว่าเป็นวันที่ 22 พ.ย. ก็ต้องเป็นไปตามนั้น เพราะเป็นอำนาจของมหาดไทย

ส่วน นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ทีมข่าวยังไม่สามารถติดต่อได้

@@ เปิดประวัติ 3 แคนดิเดต

จากการตรวจสอบประวัติแคนดิเดตทั้ง 3 คน พบข้อมูลดังนี้

Candidatesheikhulislam04113

อาจารย์อรุณ บุญชม เรียนจบปริญญาตรี สาขาอัลฮะดีษและอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลาม นครมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปริญญาตรี สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เคย อาจารย์สอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับระดับ “ซานะวีย์” โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ (บ้านดอน) เป็นวิทยากรบรรยายศาสนธรรมให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆ

นอกจากนั้นยังเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลมุห์ซีนีน (สุเหร่าบ้านดอน) กรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์ อุปนายกสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Candidatesheikhulislam04114

อาจารย์ชารีฟ หรือ นายประสาน ศรีเจริญ จบโรงเรียนอันยุมัน อิสลาม เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพมหานคร โรงเรียนศาสนศึกษา (ครูเขียวหวาน) หนองจอก กรุงเทพมหานคร โรงเรียนมัซล่ะฮะตุ้ลอิสลาม หัวป่า อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร โรงเรียนดารุ้ลอุลูม มหานครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย โรงเรียนในมัสยิดฮะรอม มหานครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

จบปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์อิสลาม มหาวิทยาลัยอิสลาม นครมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เคยเป็นประธานชมรมวิทยุภาคมุสลิม เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันเป็น วิทยากรประจำสำนักอภิธรรมอันยุมันอิสลาม เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพมหานคร นายกสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และประธานฝ่ายวิชาการ คณะทำงานอะมีรุ้ลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2566

Candidatesheikhulislam04115

ดร.วิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ จบปริญญาตรี สาขาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ปริญญาโท สาขาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซีย ปริญญาเอก สาขาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

เป็นอิหม่ามมัสยิดบ้านเหนือ จังหวัดสงขลา หัวหน้าฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนกัลป์ยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ เป็นประธานฝ่ายวิชาการ การศึกษาและการบริหารกองทุนวากัฟ เป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และอดีตผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีภาคใต้

 

 

ที่มา :https://www.isranews.org

Leave a Reply