โปรดเกล้าฯให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2,465 Views

วันที่ 1 ม.ค.2562 มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Leave a Reply