มอญหนองจอกร้องสื่อ!!ช่วยตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าอาวาส

เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา ชาวไทยเชื้อสายรามัญจาก..ชุมชนไทยรามัญคลอง 14 เขตหนอกจอก กรุงเทพมหานคร ประมาณ 100 คนได้เดินทางไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อไปยื่นหนังสือให้กับตัวแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ประสานงานกับเจ้าคณะปกครองและตำรวจในพื้นที่ ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าอาวาสแห่งหนึ่ง ซึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายประการ อาทิเช่น

 หนึ่ง การเงินและการบัญชี รายรับรายจ่าย ไม่มีระบบบัญชี  ขาดหลักฐานเอกสารการเบิกจ่าย ไม่โปร่งใส ขอให้ตรวจสอบ

สอง ปฏิบัติหน้าเจ้าอาวาส ทำให้บริหารจัดการโดยผู้เดียว ไม่ให้ความสำคัญคณะกรรมการโดยการมีส่วนร่วม

สาม ผลจากบริหารจัดการโดยขาดการมีส่วนร่วม ทำให้วัดเสื่อมโทรม ขาดการพัฒนาต่อเนื่อง

สี่  ขายเทียนจำนำพรรษา หลังจากวันเข้าพรรษารุ่งอรุณของวันใหม่ ขายทุกปี และของเก่าวัด อาเช่นระฆังเก่า ทำลายความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก และ

ห้า  เวลาไม่ค้างแรมที่อื่นมักมีสีกามาเฝ้ากุฎิให้เสมอ ๆ

ตอนนี้ล่วงเลยมาเกือบ 1 เดือนแล้วชาวบ้านกลัวว่าเรื่องจะเงียบหายไป จึงร้องผ่านสื่อเพื่อเร่งไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประสานกับเจ้าคณะปกครองสอบสวนพฤติกรรมเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวอย่างเร่งด่วน…ต่อไป

 

Leave a Reply