แห่เปลี่ยนชื่อเป็น’ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์’ นวัตกรรมกลยุทธการเมืองไทย4.0

วันแรกของการสมัคร ส.ส.ทั่วประเทศ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก เพราะอัดอั้นมาเป็นเวลานานา แต่ปรากฏการณ์ใหม่นั้นก็คือ มีผู้สมัครได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ทักษิณ” และ “ยิ่งลักษณ์” หลายคน อย่างเช่นที่หจังหวัดนครราชสีมา พรรคเพื่อชาติ นำโดย พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1 ผู้สมัครระบบบัญชีรายชื่อพรรคฯ และนายทักษิณ เขื่อนโคกสูง ชื่อเดิมนายสด ฟอกสันเที๊ยะ) ผู้สมัครเขต 4 พรรคเพื่อชาติ อ.โนนสูง , อ.โนนไทย และ อ.พิมาย พร้อมด้วยผู้สมัครครบทั้ง 14 เขต

พ.ต.ท.สมชายกล่าวว่า ผู้สมัครของพรรคได้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อ นาย “ทักษิณ” จำนวน 7 คน ส่วนผู้หญิงมีการเปลี่ยนเป็นชื่อ นางยิ่งลักษณ์ เพชรรักษา (ชื่อเดิมกนกวรรณ) โดยผู้สมัครผู้หญิงมีการเปลี่ยนชื่อ จำนวน 3 คน โดยสาเหตุที่เปลี่ยนชื่อเพื่อให้พี่น้องประชาชนจำได้ง่าย โดยทุกคนเปลี่ยนชื่อก่อนที่จะมีประกาศ พ.ร.ฏ.การเลือกตั้ง ทั้งนี้เพื่อหวังผลการเลือกตั้งในครั้งนี้

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ จ.นครราชสีมา ระบุเบื้องต้นว่า ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด

เช่นกันกับที่จังหวัดพะเยา พรรคเพื่อชาติ ผู้สมัคร เขต 1 นายจิรโรจน์ กิรติศักดิ์วรกุล ได้ปลี่ยนเป็นชื่อ นายทักษิณ กิรติศักดิ์วรกุล และเขต 3 นายประพันธ์ สินชัย เปลี่ยนชื่อเป็น นายทักษิณ สินชัย

นอกจากนี้ที่จังหวัดลำพูน พบว่า ผู้สมัครพรรคเพื่อชาติ เขตเลือกตั้งที่ 2 ใช้ชื่อ “ทักษิณ” ในการสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ 1 ราย คือ นายทักษิณ เรือนแก้ว โดยมีรายงานว่า เขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมานี้เอง ขณะที่อุทัยธานี มีผู้สมัครของพรรคเพื่อชาติ ใช้ชื่อ “ทักษิณ” ลงสมัคร 1 ราย และใช้ชื่อ “ยิ่งลักษณ์” ลงสมัคร 1 ราย คือ นายทักษิณ (ชื่อเดิมนายภกฤช) ทวีการไถ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 พรรคเพื่อชาติ และนางยิ่งลักษณ์ (ชื่อเดิมนางกันย์ชลี) เกษคำ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 พรรคเพื่อชาติ

Leave a Reply