ในหลวงโปรดเกล้าฯให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการทรงตั้งเปรียญธรรม 6 และ 9 ประโยค

วันที่ 15 มิ.ย. 64   พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยค และ6 ประโยค ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน พุทธศักราช 2564 เวลา 15.00น. ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อเปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 64 รูป เปรียญธรรม 6 ประโยคจำนวน 255 รูป

  เช็ครายชื่อได้ที่นี่…https://thebuddh.com/?p=52927

Leave a Reply