“สมเด็จธงชัย” ประธานทอดผ้าป่าเข้ากองทุนเล่าเรียนหลวงฯ  “ยอดทะลุ 23 กว่าล้าน”

 

     วันนี้ (5 พ.ย. 64) เวลา 14:00 น. ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธี

     โอกาสนี้ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเชิญผ้าไตรพระราชทานไปที่ต้นผ้าป่า กล่าวคำถวายผ้าป่า จบแล้ว สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม พิจารณาผ้าป่า จากนั้น ประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทอดผ้าไตร 5 ไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก ประธานถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลาพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี

 

     นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เปิดเผยว่า ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์สนับสนุน และขอความร่วมมือจากวัดต่างๆทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จัดพิธีทอดผ้าป่าในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานจัดตั้งโครงการฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพระภิกษุและสามเณร ให้ได้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง อันเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทย

     นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในวันนี้เป็นหนึ่งในพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ จังหวัดนครปฐม โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง พร้อมด้วยพระสังฆาธิการ และพระเถรานุเถระในคณะสงฆ์หนกลาง ซึ่งประกอบด้วย คณะสงฆ์มหานิกาย 6 ภาค ได้แก่ ภาค 1 กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ภาค 2 พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ภาค 3 ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี ภาค 13 จันทบุรี , ชลบุรี ตราด ระยอง ภาค 14 กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และภาค 15 ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม จัดขึ้น โดยมี นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์

  ในขณะที่ยอดทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เฉพาะในหนกลางวันนี้มีผู้บริจาคหลายรายอาทิ พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดนครปฐม บริจาคสมทบทุน 1 ล้านบาท,พระเทพปรวรเมธี รองเจ้าคณะภาค 15,รองอธิการบดี มจร ร่วมบริจาค 1 แสนบาท  รวมแล้วมียอดบริจาคทั้งสิ้น 23,397,364 บาท

  ในขณะที่แหล่งข่าวระดับรองเจ้าคณะภาครูปหนึ่งกล่าวว่า คณะสงฆ์หนกลางเหลืออีก 10 จังหวัดที่ยังไม่ได้สมทบทุนเข้ามาในวันนี้ หากเข้ามาสมทบแล้วคาดว่าเขตปกครองคณะหนกลางน่าจะได้ยอดถึง 30 ล้านบาท..

 

 

 

Leave a Reply