กมธ.การศาสนาฯสภาฯถวายหนังสือ คู่มือการจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัด เจ้าคณะมหาสารคาม

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร นำโดยท่านเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธาน นายทองแดง เบญจะปัก กรรมาธิการ นายสัมพันธ์ เสริมชีพ อนุ กมธ.ศาสนาฯ นายประกรณ์เกียรติ ญาณหาร เลขานุการ กมธ. นางภิรมย์ เจริญรุ่ง ผู้บังคับบัญชา กมธ.กลุ่มงานศาสนาฯ และนายภีม บุตรเพ็ง นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เดินทางไปกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระเทพสิทธาจารย์ พร้อมถวายหนังสือคู่มือการจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัด เพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา วัดมหาชัยพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply