บุคลากร ร.ร.พระปริยัติธรรมใจเย็นๆ! กมธ.ศาสนาฯสภาฯแจ้งปลัดคลังกำลังพิจารณาจัดสรรงบฯให้อยู่

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ ห้องจัดเลี้ยง 102 – 104 ชั้น 1 (โซนกลาง) อาคารรัฐสภา นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะ กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และคณะ แถลงข่าวกรณีความคืบหน้าการออกอนุบัญญัติการจัดสรรงบประมาณสำหรับบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 ว่า มีความคืบหน้าไปมาก โดยคณะ กมธ. ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหลายครั้งจนได้ข้อสรุป แต่เนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน จึงจำเป็นต้องส่งกลับไปให้รัฐบาลพิจารณาอีกครั้ง

ด้านนายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะ กมธ. การศาสนาฯคนที่สาม กล่าวว่า การออกอนุบัญญัติการจัดสรรงบประมาณสำหรับบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ ทางสำนักพระพุทธศาสนา และกรมบัญชีกลาง ได้ร่วมกันพิจารณาจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของปลัดกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงแนวทางการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำตำบล เพื่อส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะสงฆ์และความมั่นคงของพระพุทธศาสนาว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมจะต้องเกิดขึ้นในทุกตำบล โดยทุกคนจะต้องร่วมกันสร้างโรงเรียนให้มีมาตรฐาน และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสำหรับการเติบโตของโรงเรียนที่จะเพิ่มขึ้นอีกหลายพันโรงเรียนในอนาคต

Leave a Reply