“หญิงหน่อย” นำทีมไทยสร้างไทย กราบดร.หลวงพ่อแดง ชมแหนแดงตลาดพุทธเกษตร

“คุณหญิงสุดารัตน์” นำทีมไทยสร้างไทย สมุทรสงคราม ถกแผนขับเคลื่อนจังหวัด ชูแม่กลองเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม วัดวาอาราม อาหารการกิน ดึงรายได้มหาศาลพัฒนาจังหวัด 

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ช่วงค่ำวานนี้ (10ก.ค.) ที่วัดอินทาราม คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย นำทีมงานของพรรค และนายนิทรารัตน์ แพทย์วงษ์ ประธานสภาทยานความ จ.สมุทรสงคราม ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรสงคราม พรรคไทยสร้างไทย เดินทางไปที่วัดอินทาราม ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา เข้านมัสการพระครูพิศิษฏ์ประชานาถ (ดร.หลวงพ่อแดง นันทิโย) รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา เจ้าอาวาสวัดอินทาราม เพื่อหารือและรับฟังคำแนะนำต่างๆในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม

ก่อนจะเข้ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด เช่น หลวงพ่อโตซำปอกงอายุ 300 ปีภายในโบสถ์มหาอุด พระอรหันต์ 1,650 รูปบริเวณรอบโบสถ์หินอ่อน และกราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งบนเกตุบรรจุผงพระสมเด็จวัดระฆัง นอกจากนี้ยังชมตลาดพุทธเกษตรและให้อาหารปลาตะเพียนในคลองแควอ้อมหน้าวัดและชมหิ่งห้อยบนบกบริเวณท่าน้ำวัดอินทารามอีกด้วย

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า จ.สมุทรสงครามเป็นพื้นที่ชุมชนเข้มแข็งทั้งด้านผู้นำ พระสงฆ์ และภาคธุรกิจ รวมมือกันดูแลให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม วัดวาอาราม อาหารการกิน เป็นศูนย์รวมสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งพรรคไทยสร้างไทย จะเป็นตัวแทนเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในการทำแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ จ.สมุทรสงครามเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว สร้างรายได้จากวิถีชีวิต จากวัฒนธรรม จากความเป็นอยู่ของประชาชน แบบรักษาธรรมชาติ

คุณหญิงสุดารัตน์ฯ กล่าวอีกว่า พรรคไทยสร้างไทยจะสู้เพื่อคนตัวเล็ก โดยเฉพาะการทำให้แต่ละจังหวัดมีความเข้มแข็ง ส่วนที่ จ.สมุทรสงครามผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งถือเป็นคนตัวเล็กนั้น พรรคจะเข้าไปช่วยเพื่อให้ผู้ประกอบการตัวเล็กๆโตขึ้นและสามารถสร้างให้สมุทรสงครามเป็นเมืองการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งวัฒนธรรม วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมต่อไป

Leave a Reply