“อิทธิพล” พบ “บิ๊กตู่” ประชาสัมพันธ์ “ทอดกฐินทั่วไทย ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา65”

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่โถงกลาง ตึกสันติไมตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ทอดกฐินทั่วไทย ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา พุทธศักราช 2565” พร้อมรับชมการสาธิตขั้นตอนบางส่วนจากประเพณีจุลกฐิน จากศูนย์เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีร่วมทำบุญปักเสาธงต้นกฐิน เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีการทอดกฐินและรับมอบสื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลกฐินด้วย พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเทศกาลกฐิน สืบสานพระพุทธศาสนา รวมทั้งขอให้รักษาสืบสานประเพณีจุลกฐิน

ประเพณีการทอดกฐิน ปฏิบัติสืบทอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือ พระกฐินหลวงและ กฐินราษฎร์ โดยกฐินมีกำหนดระยะเวลาถวาย 1 เดือน และตามราชประเพณีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาที่มาขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในกฐินกาล จำนวน 292 พระอาราม และวัดไทยในต่างประเทศ จำนวน 31 วัด ซึ่งในปี 2565 ได้กำหนดกฐินกาล เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 – วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 และกำหนดเริ่มพระกฐินหลวงตั้งแต่วันนี้ (18 ตุลาคม 2565)

อย่างไรก็ตามในการประชุม ครม.วันนี้(18ต.ค.) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลาการประชุม ส่วน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม ได้แจ้งขอประชุมผ่านระบบ วิดีโอคอนเฟอร์เรน นอกจากนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ได้ลาประชุมช่วงเช้าเนื่องจากติดภารกิจ

Leave a Reply