“สมเด็จธีร์” ประชุมสุดยอดผู้นำพุทธศาสนาโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 15 กันยายน 2566 วานนี้เวลา เวลา 09.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในฐานะคณะผู้ช่วยสนองงานสมเด็จพระสังฆราช ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ อ่านสัมโมทนียกถา ในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำพระพุทธศาสนาโลก ครั้งที่ 8 และพิธีเปิดนาลันทามหาวิหาร โดยมีประมุขสงฆ์และตัวแทนพระพุทธศาสนาจากทั่วโลกมาร่วมประชุม ณ วัดเนนบุตซูซุ ซับโปซาน มูริวจูจิ จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

Leave a Reply