ผู้ว่าการรัฐพิหารอินเดียเปิดพระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนา

1,240 Views


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าการรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย (H. E. Nitish Kumar, Hon’ble Chief Minister of Bihar, India) เป็นประธานเปิด พระพุทธรูปปางแสดงธรรม ปฐมเทศนา ที่ทะเลสาปเมืองราชคฤห์ at Ghora Katora in Rajgir.ขนาดความสูง 16 เมตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสลักหินทรายที่สูงเป็นอันดับสองรองจากพุทธไดมึสุ วัดญี่ปุ่นพุทธคยา (23 เมตร) มีพระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดไทยสิริราชคฤห์ เลขาคณะพระธรรมทูตอินเดีย- เนปาล พร้อมด้วยประธานสงฆ์วัดมหาโพธิพุทธคยา Chief Monk Bhante Chalinda พร้อมคณะสงฆ์นานาชาติกว่า 20 รูปและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธี


Cr.FB-ท่านคมสรณ์ ข่าวสารงานพระธรรมทูตอินเดีย

Leave a Reply