ศูนย์ไกล่เกลี่ยวัดใหม่(ยายแป้น)บางขุนนนท์ เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยปมสร้างคอนโดติดสถานีรถไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ศาลาวัดใหม่ (ยายแป้น) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. (หรรษา ธมฺมหาโส) ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยบางขุนนนท์ ได้เชิญบริษัทคอนโดแห่งใหม่กำลังจะสร้างคอนโดติดสถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ เพื่อรองรับสมาชิกใหม่จากพื้นที่ต่างๆ ราว 1,000 คน ที่จะมาซื้อที่พักอาศัย แต่ก็เกิดความกังวลใจต่อชุมชนชาวบางขุนนนท์ ทั้งอากาศ ขยะ เสียง ฝุ่น จราจร ความปลอดภัย บ้านร้าว เรือนพัง และอื่นอีกหลายประเด็น

วัดใหม่ (ยายแป้น) ที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตให้ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พรบ.ไกล่เกลี่ย พ.ศ.2562 จึงได้จัดเวทีสานเสวนาเพื่อหาทางออกโดยสันติวิธี เพื่อให้ชาวบางขุนนนท์ได้มีพื้นที่แสดงข้อกังวลและความห่วงใย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บริษัทที่จะดำเนินการก่อสร้างคอนโดได้มีเวทีอธิบายประเด็นต่างๆ

ทั้งสองฝ่ายจึงได้พูดคุยกันฉันท์มิตร ผู้อยู่ก็ได้บอกความห่วงใย ผู้มาใหม่ก็พร้อมจะตอบสนองข้อกังวล โดยมีเขตบางกอกน้อย กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โรงเรียนวัดศรีสุดาราม ร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเสวนาเพื่อหาทางออก เพื่อมุ่งให้ให้ผู้เกี่ยวข้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป

Leave a Reply