จจ.สิงห์บุรีร่วมกับ “มูลนิธิทนายกองทัพธรรม” จัดอบรม “กฎหมายใกล้สงฆ์” ถวายพระสังฆาธิการในจังหวัด

 วันที่ 2 กันยายน 2566  นาย อนันต์ชัย ไชยเดช  ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม เปิดเผยผ่านเพจ “มูลนิธิทนายกองทัพธรรม” ว่า มูลนิธิทนายกองทัพธรรม ร่วมกับ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี จะถวายความรู้เรื่องกฎหมายและวิชาการ แก่พระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร ไวยาวัจกร คณะกรรมการวัด ประชาชน ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ความว่า

ด้วยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรกวี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์สิงห์บุรี และ เจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี และมูลนิธิทนายกองทัพธรรม มีความเห็นร่วมกันว่า พระภิกษุ สามเณร ไวยาวัจกร และคณะกรรมการวัด รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป ยังไม่เข้าใจข้อกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม และพระธรรมวินัย อย่างลึกซึ้ง เมื่อเกิดปัญหาก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือกว่าจะแก้ไขปัญหาได้ก็ใช้เวลานานหลายปีจนบางครั้งต้องมีคดีความถึงโรงถึงศาล และต้องอธิกรณ์หรือลงนิคหกรรมตามกฎมหาเถรสมาคม เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว

 ฃมูลนิธิทนายกองทัพธรรม ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการถวายความรู้เรื่องกฎหมายและวิชาการ แก่พระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร ไวยาวัจกร คณะกรรมการวัด ประชาชน ทั่วประเทศ (ครั้งที่ 2) ใน วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 9.00 -16.30 น. ณ ศาลาฟังธรรม วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

 กราบนมัสการเรียนเชิญพระสังฆาธิการ พระเลขาฯ พระภิกษุ สามเณร ไวยาวัจกร คณะกรรมการวัด และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกันรับฟังประสบการณ์ ปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของวัดของคณะสงฆ์ ความรู้เรื่องกฎหมายสงฆ์ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎมหาเถรสมาคม พระธรรมวินัย เป็นต้น   ระหว่างกฎหมายและพระธรรมวินัย อะไรมาก่อนเมื่อเกิดปัญหาข้อพิพาทของคณะสงฆ์

จากประสบการณ์ เมื่อไม่เกิดเหตุจะไม่ค่อยสนใจ แต่เมื่อเกิดเหตุแล้วจึงมักจะพูดว่า ไม่รู้กฎหมายและไม่รู้กฎมหาเถรสมาคม จึงพลาด เมื่อถึงเวลานั้น จะรู้ว่า “ไม่มีใครช่วยได้เลย ไม่มีคนไว้วางใจได้เลย”  ด้วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิทนายกองทัพธรรม และพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรกวี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีและเจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

Leave a Reply