ชาวอุบลร่วมแห่ “หลวงพ่อเงิน 700 ปี” พระพุทธรูปสำคัญของเมืองอุบล

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 เมษายน  2567   ที่ผ่านมา นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ สส. อุบลราชธานี เขต 1, นายปรีดา อุ่นอุดมนายอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางปรียา แก้วบำรุง วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี นำชาวจังหวัดอุบลราชธานี แห่“หลวงพ่อเงิน 700 ปี” พระพุทธรูปสำคัญของเมืองอุบล ประจำปี 2567 อย่างอลังการ ในงานเทศกาลสงกรานต์ นมัสการ ปิดทอง สรงน้ำหลวงพ่อเงิน 700 ปี  วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ชื่องาน“ปาฏิหาริย์แสงธรรมแห่งศรัทธา  น้อมบูชาหลวงพ่อเงิน  700 ปี”  ในงานมีกรรมงานต่างๆ เช่น พิธีอัญเชิญหลวงพ่อเงิน พิธีแห่ดอกไม้ พิธีสมโภชพุทธาภิเษกหลวงพ่อเงินงาน พิธีบำเพ็ญกุศลวันบูรพาจารย์ พิธีแห่พระอุปคุต พิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง เทศน์มหาชาติพิธีสรงน้ำหลวงพ่อเงิน และจับฉลากการกุศล

สำหรับริ้วขบวนแห่หลวงพ่อเงินประกอบด้วย ขบวนรถม้าขบวนผู้ถือขันอัญเชิญ ขบวนผู้อัญเชิญแจกันดอกไม้ ขบวนฟ้อนรำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รถบุษบกอัญเชิญหลวงพ่อเงิน 700 ปี ขบวนขันหมากเบ็ง อบต.กุดลาด ขบวนต้นบายศรีใหญ่ ขบวนขันหมากเบ็งชาวบ้านปากน้ำ ขบวนฟ้อนกลองตุ้มบ้านโพธิ์ศรี ขบวนตุงผ้า ขบวนฆ้องขบวนฟ้อนโรงเรียนบ้านปากน้ำ และ ขบวนต้นเงินของประชาชนผู้ร่วมพิธี

 มีรายงานว่า ไฮไลต์ของงานจะอยู่ที่การฟื้นฟูประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อเงินไปแห่ดอกไม้ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลกุดลาด ซึ่งเป็นตำบลที่ขุดพบหลวงพ่อเงิน ตามแบบสงกรานต์ไทบ้านดั้งเดิมของชาวอุบล  เพื่อร่วมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ และเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไป

ภายหลังพิธีเปิดงาน นายสุวรรณ บุญจูง นายก อบต กุดลาดได้เป็นตัวแทนชุมชุนบ้านปากน้ำ(บุ่งสระพัง) มอบกางเกงอุบลลายผาแต้ม กางเกงของคนอุบล ออกแบบลายกางเกงจากชุมชนบ้านปากน้ำ แก่ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ สส. อุบลราชธานี เขต 1, นายปรีดา อุ่นอุดมนายอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางปรียา แก้วบำรุง วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

Leave a Reply