คณะทำงานเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพชายแดนใต้เสวนา#สันติวิธี

717 Views

นางสมใจ ชูชาติ. คณะทำงานเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ ชายแดนใต้. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ร่วมเสวนา #สันติวิธีสู่ความสมานฉันท์ชายแดนใต้ วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561. เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ. ห้อง Convention Hall สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

Cr.เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ ชายแดนใต้

Leave a Reply