อธิบดี พช. ปลุกกระแสท่องเที่ยวชุมชนครบ จบในระบบเดียว ด้วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) บนมือถือ

             วันนี้ ( 19 ก.พ. 2564 ) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้มีการขับเคลื่อนโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” หรือเรียกทั่วไปว่า “แอ่งเล็ก เช็คอิน” จำนวน 3,273 หมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาการตลาด OTOP รูปแบบใหม่โดยเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน ให้ชาวบ้านได้ขายสินค้าอยู่ในชุมชนของตนเองเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน ดึงเสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิต อัตลักษณ์ วัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่นและความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน ช่วยส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นนโยบายในการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างสรรค์เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

             กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ Community Based Tourism เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ รวมถึงสร้างการรับรู้ ส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลและสอดคล้องกับสภาวะการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงนี้ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในรูปแบบ New Normal

              กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้เดินหน้าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โดยปรับตัวต่อสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ในรูปแบบของ New Normal ด้วยการให้บริการท่องเที่ยวชุมชนจากบ้าน(community tour from home) ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวชุมชนรูปแบบ New Normal  สามารถสืบค้นข้อมูลก่อนเดินทาง พร้อมเพิ่มบริการชุมชนที่สนใจ ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งระบบจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ วีดีโอชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี, Guide Book, หมู่บ้านท่องเที่ยว, เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน  และ GIS ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีไทย ทั้ง 77 จังหวัด นักท่องเที่ยวจะได้ทราบถึงข้อมูลรายละเอียดตามแต่ละพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง เช่น  ประเภทการท่องเที่ยวในชุมชนที่น่าสนใจ แผนที่ชุมชน วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ รวมไปถึง สินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อในแต่ละพื้นที่

           ระบบ GIS ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีไทย นอกจากจะแสดงพิกัดบนแผนที่ชุมชนท่องเที่ยว ยังสามารถดูได้ผ่านมือถือ ชอบบ้านไหนอยากแชร์ให้เพื่อนไปเที่ยวก็สามารถกดแชร์ไปยัง Facebook, Instagram, หรือ email นอกจากจะทราบข้อมูลท่องเที่ยวของชุมชนนั้น ยังสามารถตรวจสอบระยะทางสำหรับเดินทางล่วงหน้า และเยียมชม Facebook หรือ Youtube ชุมชน ก็สามารถกดลิงค์จากระบบ เรียกได้ว่า ได้เที่ยวชุมชนครบ จบในระบบเดียว ท่านจะได้รับความเพลิดเพลินจากการท่องเที่ยวและทราบข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการท่องเที่ยวนั้นๆ รวมถึงท่านยังสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของชุมชนท่องเที่ยวที่สนใจได้อีกด้วย

          ในตอนท้าย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญและส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ Community Based Tourism ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจที่นำไปสู่โอกาสการ กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง ทำให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดความยั่งยืน และขอเชิญพี่น้องประชาชนที่สนใจเยี่ยมชมระบบบริการข้อมูลท่องเที่ยวชุมชนในกิจกรรม พช. ชวน Tour From Home และ GIS ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีไทย ได้ทางเพจ กรมการพัฒนาชุมชน https://www.cdd.go.th/tour-from-home หรือ ผ่านทาง Qr Code และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกแห่ง

Leave a Reply