พรุ่งนี้!! ดีเดย์เปิด รพ.สนาม มจร วังน้อย 400 เตียง

วันที่ 9 สิงหาคม 2564  พรุ่งนี้เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจะประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามจำนวน 400 เตียง ณ อาคารหอสมุดวิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยมี “พระธรรมวัชรบัณฑิต” อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และ “นายภาณุ แย้มศรี” ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเปิดงาน

 พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ในฐานะประธานศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มจร เปิดเผยว่า  หลังจากเมื่อกลางเดือนที่แล้วผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ มจร ส่วนกลางตั้งโรงพยาบาลสนามใน มจร วังน้อยได้ที่อาคารหอสมุดวิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ เราก็พยายามเร่งมือให้ช่างมาติดตั้ง มาปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งจำเป็นต่าง ๆ ที่ต้องสำหรับผู้ป่วยมาต่อเนื่อง ไม่มีวันหยุด  เพราะเดิมอาคารหลังนี้ยังไม่แล้วเสร็จ ตอนนี้การเตรียมการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

        “เช้าวันนี้เวลาประมาณ 10.00 น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะมาตรวจดูความพร้อมสถานที่ ซึ่งเบื้องต้นเราตั้งใจไว้ว่าจะรองรับได้ประมาณ 400 เตียง สำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะมาดูแลผู้ป่วยได้รับความร่วมมือจาก รพ.ราชธานี มากำกับดูแลความปลอดภัยตลอดต่อเนื่อง.. ส่วนพิธีเปิดยังเป็นทางการจะมีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไป สำหรับพิธีเปิดเนื่องจากตอนนนี้เราอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ท่านอธิการบดีมีความประสงค์เปิดแบบเรียบง่าย ไม่ต้องการให้ผู้คนแออัดจนเกินไป..” 

 สำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดตั้งโรงทาน จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ตามวิทยาเขตต่าง ๆ ที่มีความพร้อม ครบทุกภูมิภาคของประเทศไทย..

Leave a Reply