“ดราม่า” ดร.นิยม-ดร.เพชรวรรต “ตอกกลับ” อดีต ส.ส.พรรคก้าวไกลกรณี ไม่เห็นด้วย งดขายแอลกอฮอล์ วันสำคัญทางพุทธศาสนา อ้างต่างประเทศไม่มีแบบนี้

วันที่ 5 มิถุนายน 2566  ดร.นิยม เวชกามา อดีตส.ส.สกลนคร เขต 2  พรรคเพื่อไทย  ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว บ่งบอกความไม่สบายใจกับข่าวของอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลที่ออกความเห็นให้ยกเลิกการห้ามขายเหล้า ฆ่าสัตว์ในวันพระว่า  อยากถามย้อนไปหาอดีตส.ส.คนนี้ว่าได้นับถือศาสนาพุทธหรือเปล่า? ผมรู้ครับว่าทุกศาสนามีหลักคำสอน สอนคนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม จริยธรรม มีหลักการปฎิบัติประพฤติตนตามทำนองครองธรรมของศาสนานั้นๆ เช่นกันครับ ในหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนเป็นหลักยึดเหนี่ยวนั่นคือศีล  5

“ผมไม่ได้มาเทศน์  แค่อยากจะออกมาตอกย้ำสามัญสำนึกในฐานะผมเป็นพุทธศนิกชนคนหนึ่งที่เคยบวชเรียนมา การรักษาศีลเบื้องต้น โดยเฉพาะศีลข้อที่ 5 เว้นจากการดื่มน้ำเมา สุรา ยาเสพติด เป็นของมึนเมาและให้โทษ ดื่มเข้าไปย่อมทำให้คนดี ๆ กลายเป็นคนบ้าได้ เพราะศีลคือวินัย ในทางศาสนาพุทธแล้ว ตามหลักคำสอนมุ่งเน้นให้ผู้คนเรื่องการมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ ซึ่งการห้ามดื่มสุราในพุทธศานาไม่ว่าจะอยู่ที่เจตนาหรือไม่เจตนา ศีลข้อนี้เขียนขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้คนขาดสติ ที่ส่งผลมาจากการมีแอลกอฮอลล์ในร่างกายจนขาดสติในการควบคุมตนเอง” 

ดร.นิยมยังกล่าวอีกว่า ตลอดทศวรรษที่ผ่านมาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รณรงค์ลด ละเลิก การดื่มสุรา เพราะปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ยังคงเป็นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังร่วมถึงปัจจัยเสี่ยงของปัญหาต่างๆ อาทิปัญหาครอบครัว ปัญหาความยากจน ปัญหาสังคม และไม่เว้นแม้แต่ปัญหาสุขภาพของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ หรือการสูญเสียของคนดีๆ   จากผลกระทบของคนเมาแล้วขับรถที่เขากลายเป็น “บุคคลทุพพลภาพ” อีกหลายร้อยหลายพันคนที่เขาได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจครับ ดังนั้นหลักคำสอนในพุทธศาสนามีส่วนช่วยอย่างมากในการลดจำนวนการดื่มสุรา โดยสอนให้เห็นโทษของสุราที่ทำให้เสื่อมทรัพย์ และทำลายชีวิตและครอบครัว

“ผมจึงขอสะท้อนความเห็นต่างไปยังอดีตส.ส.พรรคก้าวไกล ครับ ว่าการที่ประชาชนในประเทศไทย 93 %ที่นับถือศาสนาพุทธ เขาได้รักษาศีลพื้นฐานเป็นผู้มีศีล มีความประพฤติเรียบร้อยทางกาย ทางวาจา  ที่จะเป็นรากฐานในการพัฒนาคุณธรรมชีวิตในระดับที่สูงขึ้น อย่างน้อยพุทธศาสนิกชนก็ได้ใช้ในช่วงวันสำคัญ ๆ  ทางพุทธศานาไม่ว่าจะเป็นวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ที่กำลังจะมาถึง หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน คือวันพระในแต่ละสัปดาห์ ให้เป็นวันแห่งการ ลด ละ เลิก อบายมุข งดดื่มสุราและของมึนเมาการพนันทั้งหลาย  เพราะการที่บุคคลมีศีลอันเป็นข้อปฏิบัติในเชิงปฏิเสธ เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย ทางวาจา ของคนเองและได้ตระหนักในสิทธิ เสรีภาพ ความปลอดภัยและความสงบสุขของสังคมโดยรวมให้สังคมมีความสงบสุขเถอะ” ดร.นิยมยังกล่าว

 

 

ในขณะที่ก่อนหน้านี้ ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล อดีตรองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณี   บ้านเมืองควรมีขื่อมีแป นอกจากเป็นวิถีวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาที่ประชาชนถือศีลแปดเข้าวัดฟังธรรมในอดีตแล้ว กฎหมายดังกล่าวยังช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ดีขึ้นหากพิจารณาดูแล้วยอดผู้ดื่มสุราและจับได้ในขณะขับรถมียอดที่แปรผันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่าง สถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ มีจำนวนทั้งสิ้น 843 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 836 คดี ซึ่งถือว่า เป็นสถิติที่ค่อนข้างสูง

“ที่ว่าในต่างประเทศไม่มีกฎหมายนี้ ในหลายประเทศยกตัวอย่างในสหรัฐอเมริกา ในรัฐยูทาห์ ไม่ใช่ว่าห้ามดื่มสุราเป็นบางวันนะครับเขาห้ามดื่มทุกวันในรัฐนี้ แล้วจะอ้างว่าเมืองไทยไม่ใช่เมืองพุทธอย่างเดียวหากไปดูศาสนาอื่นที่ประเทศตะวันออกกลาง ยกตัวอย่างเช่นประเทศซาอุดีอาระเบีย ไม่ใช่ว่าห้ามดื่มเหล้านะครับห้ามขายเหล้ากันด้วย ตนจึงอยากฝากให้ถอนข้อความหลังจากที่โพสต์ Facebook ครับ เพราะเป็นผลเสียต่อประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับซึ่งมันจะต่อยอดไปถึงยาเสพติดประเภทอื่นๆ แม้ในขนาดนี้กัญชาก็ไม่ได้ควบคุมซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นจุดเริ่มต้นจากกัญชาก็มาจากสุรายาเสพติดนี่แหละครับ..”

Leave a Reply